Øvreberg Installasjonsforretning A/S

Din elektrikar i nærmiljøet

Øvreberg Inst. forr. AS starta si virksomheit i 1938 av Olav Øvreberg,han dreiv firmaet fram til 70tallet,

Arne Øvreberg tok da over drifta og fortsatte utviklinga til det som i dag er ett solid og innovativt firma.

Sist oppdatert 04.03.2015 kl. 10:40